Praktičan i stabilan prohromski roštilj, 

možete sklopiti i nositi kao kofer.

Ekološka presa za ručnu proizvodnju 

briketa od novina. Greje i reciklira.

Secite drva na koju god želite dimenziju, 

potpuno sami - bez pomoćnika.